Z myślą o…

Film przygotowany na Mszę pożegnalną w Parafii bł. E. Detkensa:

Muzyczna improwizacja: